Meetplan

Meetplan Webanalytics

Bepalen van het meetplan

Het opstellen van een meetplan is een fase bij de implementatie van web analytics. Dit plan beschrijft de randvoorwaarden voor de registratie van de juiste meetgegevens. Online succes is mogelijk te koppelen aan offline succes, bijvoorbeeld wanneer een website leads genereert waarbij offline de opvolging plaatsvindt. De koppeling tussen het online en offline succes is dan noodzakelijk om de effectiviteit van de marketinginspanning te kunnen meten. Het betrekken van meerdere informatiebronnen (CRM / ORM / ..) is voor goede stuurinformatie vaak noodzakelijk.

Resultaat

Het resultaat is het inzicht in het volledige datalandschap waarbij de relevante data voor het sturen op online succes is vastgelegd. Hierbij ook de randvoorwaarden voor het meten binnen het gebruikte webanalytics-pakket (zoals Adobe SiteCatalyst / Google Analytics).

Wie gingen u voor

Neem contact op

Geheel vrijblijvend meer informatie over wat het opstellen van een meetplan voor je organisatie kan betekenen?

Direct contact

Gerelateerd

Bepalen van online doelen / internet doelstellingen.
Bepalen van Internet KPI’s voor uw organisatie
Het omzetten van een web analytics meetplan naar een tagplan
De inrichting van KPI dashboards, met ontsluiting van meerdere databronnen